Khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc
Khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc
(Mặt trận) -Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thực hiện được hơn 10 năm có ý nghĩa quan trọng, đem lại hiệu quả thiết thực. Chính vì vậy, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản