Tin mới
Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái
Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái
(Mặt trận) -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ luôn tích cực đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Qua đó,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản