Khơi dậy tinh thần đoàn kết từ mỗi khu dân cư
Khơi dậy tinh thần đoàn kết từ mỗi khu dân cư
(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn luôn chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Toàn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản