Khởi sắc vùng đồng bào DTTS ở Đắk Lắk
Khởi sắc vùng đồng bào DTTS ở Đắk Lắk
(Mặt trận) -Thời gian qua, cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, nhiều chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được triển khai hiệu quả, tạo xung lực phát triển cho tỉnh Đắk Lắk. Trong đó,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản