Kiến tạo môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp
Kiến tạo môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp
(Mặt trận) -Môi trường sống ở khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường (BVMT) dần được nâng cao. Đó là những kết quả đáng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản