Hiệu quả từ mô hình phân loại rác tại nguồn
Hiệu quả từ mô hình phân loại rác tại nguồn
(Mặt trận) -Việc phân loại rác tại nguồn được triển khai hiệu quả ở từng gia đình trên địa bàn xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã góp phần giảm bớt lượng rác thải, đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản