Tin mới
Huy động sức dân xây dựng quê hương
Huy động sức dân xây dựng quê hương
(Mặt trận) -Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19, Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vẫn nỗ lực vận động xã hội hóa hơn 6,3 tỉ đồng thực hiện các công trình xây...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản