Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới, với đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm qua, tỉnh luôn quan...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản