Lan tỏa tình yêu hàng Việt
Lan tỏa tình yêu hàng Việt
(Mặt trận) -Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vừa thúc đẩy phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững vừa góp phần xây dựng và hình thành nét đẹp văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Tại Vĩnh...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản