Mặt trận Hải Dương quyết liệt vào cuộc chống Covid-19
Mặt trận Hải Dương quyết liệt vào cuộc chống Covid-19
(Mặt trận) - Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết, Hải Dương đang phải cùng lúc giải quyết nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, đòi hỏi nguồn nhân lực, vật lực rất lớn.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản