Tin mới
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình
(Mặt trận) - Trong 2 ngày 13-14/6, tại tỉnh Thái Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ...
Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029): An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029): An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, sát thực tiễn, hướng về cơ sở, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản