Kiên quyết, kiên trì đấu tranh đẩy lùi suy thoái
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh đẩy lùi suy thoái
(Mặt trận) - Quy định số 37-QĐ/TW có nhiều điểm mới so với Quy định số 47-QĐ/TW khóa XI, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.
Kbang: "Cú hích" từ nghị quyết giảm nghèo
Kbang: "Cú hích" từ nghị quyết giảm nghèo
(Mặt trận) -Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) về đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020,...
Đề cao ý thức của người dân trong phòng chống COVID-19
Đề cao ý thức của người dân trong phòng chống COVID-19
(Mặt trận) - Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới phải bảo đảm khả thi, dễ thực hiện, thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu. Việc thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản