Tin mới
Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8/2023: Quy định mới về sắp xếp hệ số lương, phụ cấp chức vụ và một số chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã
Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8/2023: Quy định mới về sắp xếp hệ số lương, phụ cấp chức vụ và một số chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã
(Mặt trận) - Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023) quy định chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. Cụ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản