Những 'cánh chim đầu đàn'
Những 'cánh chim đầu đàn'
(Mặt trận) -Đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Quảng Ninh, tiếng nói của người có uy tín rất có trọng lượng trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp...
Những cánh chim đầu đàn
Những cánh chim đầu đàn
(Mặt trận) -Ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Điện Biên, những người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ có vị trí quan trọng, sức ảnh hưởng sâu rộng tới cộng đồng dân cư. Họ là “những cánh chim...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản