Chương Mỹ nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường
Chương Mỹ nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường
(Mặt trận) -Bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng Thẩm định nông thôn mới (NTM) Trung ương, báo cáo Bộ Nông nghiệp và...
Châu Thành nâng cao hiệu quả hoạt động hội, đoàn thể
Châu Thành nâng cao hiệu quả hoạt động hội, đoàn thể
(Mặt trận) -Những năm qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ngày càng thiết thực, hướng về cơ sở. Qua đó, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết...
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai đã tập trung vận động nhân dân cùng đồng thuận hưởng ứng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tại các địa...
Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao
Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Cuối năm 2018, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), hệ thống chính trị xã đã tập trung nâng chất các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao. Với...
TP Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng phản biện xã hội
TP Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng phản biện xã hội
(Mặt trận) -Thực hiện vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, Mặt trận thành phố tập trung thực hiện các giải pháp toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản