Tin mới
Phú Yên: Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết
Phú Yên: Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết
(Mặt trận) -Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của MTTQ các cấp, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày càng được củng cố, tạo sức mạnh, động lực góp phần quan trọng phát triển kinh tế...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản