Tin mới
Quà an sinh đến với người nghèo
Quà an sinh đến với người nghèo
(Mặt trận) -Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2021 (từ ngày 17-10 đến 18-11), Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Đồng Nai và các địa phương hướng các hoạt động hỗ trợ trực tiếp đến các vùng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản