Tin mới
Thông báo Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII
Thông báo Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII
(Mặt trận) - Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc ngày 8/10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương...
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
(Mặt trận) - Ngày 9/8, Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành thông báo 303/TB-MTTW-VP về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam đăng toàn văn thông báo: thong_bao_ket_qua_lua_chon_to_chuc_dau_gia_tai_san.pdf
Thông báo tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo tổ chức đấu giá tài sản
(Mặt trận) -Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thông báo số 302/TB-MTTW-VP về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Thực hiện tốt 3 trụ cột trong phòng, chống dịch
Thực hiện tốt 3 trụ cột trong phòng, chống dịch
(Mặt trận) - Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng, chống dịch: Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể; xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản