Tin mới
Thông báo tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo tổ chức đấu giá tài sản
(Mặt trận) -Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thông báo số 302/TB-MTTW-VP về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản