Triệu Phong từng bước đổi thay diện mạo nông thôn mới
Triệu Phong từng bước đổi thay diện mạo nông thôn mới
(Mặt trận) -Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động, việc “chỉnh trang nông thôn mới”, bảo vệ môi trường gắn với các...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản