Phát huy vai trò của người có uy tín
Phát huy vai trò của người có uy tín
(Mặt trận) -Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh Cà Mau luôn quan tâm và coi trọng vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đội ngũ người có...
Quảng Ninh: Phát huy vai trò của người có uy tín
Quảng Ninh: Phát huy vai trò của người có uy tín
(Mặt trận) -Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn là tấm gương sáng trên các lĩnh vực đời sống, có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua tại nơi cư trú. Dịp Tết Nguyên...
Gia Nghĩa phát huy vai trò của người uy tín
Gia Nghĩa phát huy vai trò của người uy tín
(Mặt trận) -Xác định người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát...
Tiếp tục phát huy vai trò chức sắc, chức việc
Tiếp tục phát huy vai trò chức sắc, chức việc
(Mặt trận) -Những năm qua, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính...
Khẳng định vai trò vận động, tập hợp nhân dân
Khẳng định vai trò vận động, tập hợp nhân dân
(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cách làm hiệu quả nhằm khơi dậy...
Phát huy vai trò Mặt trận ở vùng biên giới
Phát huy vai trò Mặt trận ở vùng biên giới
(Mặt trận) -6 tháng đầu năm 2022, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã tích cực phát huy vai trò trên các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, phát huy sức mạnh...
Khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
Khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm, triển...
Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới
Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) các cấp huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã tập trung thực hiện tốt công...
PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA MTTQ VIỆT NAM
PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA MTTQ VIỆT NAM
(Mặt trận) - Giảm sát nguồn nước xả thải, đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước sinh hoạt… Giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo… 5 năm qua, nhiều chương trình...
Quan Hóa phát huy vai trò người có uy tín ở khu dân cư
Quan Hóa phát huy vai trò người có uy tín ở khu dân cư
(Mặt trận) -Huyện Quan Hóa là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa, có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 91% tổng dân số toàn huyện, trong những năm qua, cấp ủy, chính...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản