Tin mới
Văn Chấn triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc
Văn Chấn triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc
(Mặt trận) -Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có tổng diện tích tự nhiên 1.129 km2 với 3 thị trấn và 21 xã, trong đó có 12 xã và 2 thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) (ở thị trấn Sơn Thịnh). Dân số toàn huyện...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản