Vĩnh Yên xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh
Vĩnh Yên xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh
(Mặt trận) -Các tuyến đường văn minh, tự quản (VMTQ) được triển khai, nhân rộng tại 9/9 xã, phường của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của nhân dân trên địa bàn trong công...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản