Người có uy tín đi đầu trong xây dựng cuộc sống mới
Người có uy tín đi đầu trong xây dựng cuộc sống mới
(Mặt trận) -Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản