Tin mới
Yên Lập kiên trì mục tiêu giảm nghèo bền vững
Yên Lập kiên trì mục tiêu giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, những năm qua, huyện miền núi Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai, thực hiện...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản