Tin mới
Yên ấm từ những ngôi nhà đại đoàn kết
Yên ấm từ những ngôi nhà đại đoàn kết
(Mặt trận) -Với sự chung tay của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết được dựng xây, giúp người nghèo “an cư, lạc nghiệp”. Mùa mưa lũ lại đến, được...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản