Vĩnh Phúc: Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Vĩnh Phúc: Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, giúp bộ mặt nông thôn vùng dân tộc...
Động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên
Động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên
(Mặt trận) -Xác định phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng...
Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu giai đoạn 2022-2025 sẽ dành vốn ngân sách khá lớn và thu hút các nguồn lực khác đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ vùng dân tộc...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản