Tin mới
Xây dựng nông thôn mới sáng - xanh - sạch – đẹp
Xây dựng nông thôn mới sáng - xanh - sạch – đẹp
(Mặt trận) -Để hoàn thiện tiêu chí môi trường trong XDNTM, tạo cảnh quan nông thôn ngày càng trở nên sáng - xanh - sạch - đẹp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã huy động sự vào cuộc của cả hệ...
Quảng Nam nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Quảng Nam nỗ lực xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những đòn bẩy để Quảng Nam đẩy mạnh triển khai thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó...
Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới
Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận. Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động, không chỉ giám sát tuyên truyền, vận động...
Hướng tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
Hướng tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
(Mặt trận) -Với bước chuyển mình mạnh mẽ, nhiều làng quê của tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng, chú trọng các tiêu chí đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM...
Giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới
Giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã chú trọng củng cố về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Xuân Sơn về đích nông thôn mới nâng cao
Xuân Sơn về đích nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Những ngôi nhà khang trang, các tuyến đường bê tông, thảm nhựa trải dài tít tắp và những mô hình kinh tế hiệu quả đang hiện hữu ở xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội).
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản