Tin mới
Đa dạng các hoạt động bảo vệ môi trường
Đa dạng các hoạt động bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Nhằm tạo thói quen tích cực của nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam đã linh hoạt, sáng tạo trong triển khai...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản