Tin mới
Điện Biên: Hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững
Điện Biên: Hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản