Đóng góp quan trọng của người uy tín ở Đam Rông
Đóng góp quan trọng của người uy tín ở Đam Rông
(Mặt trận) -Trên 65% dân số huyện Đam Rông là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với cộng đồng gồm 20 dân tộc anh em cùng chung sống, đồng bào DTTS là bộ phận quan trọng góp phần vào sự phát triển chung...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản