Đông Cuông tích cực bảo vệ môi trường nông thôn
Đông Cuông tích cực bảo vệ môi trường nông thôn
(Mặt trận) -Đến nay xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã thành lập được 10 tổ tự quản bảo vệ môi trường với 292 thành viên tham gia. Toàn xã có 1.883/2.003 hộ thực hiện thu gom, xử lý rác thải theo...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản