Để người nghèo đến gần hơn với dịch vụ xã hội
Để người nghèo đến gần hơn với dịch vụ xã hội
(Mặt trận) -Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyen đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ để người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là tại những vùng có đông đồng bào dân...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản