Tin mới
Định Hóa huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
Định Hóa huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Chỉ còn vài tháng nữa, huyện Định Hóa sẽ đến hẹn về đích xây dựng nông thôn mới (NTM). Những ngày này, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực vận động nhân dân...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản