Tin mới
Đồng Nai: Chú trọng công tác dân tộc
Đồng Nai: Chú trọng công tác dân tộc
(Mặt trận) -Theo Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản