Đồng Nai: Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở
Đồng Nai: Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở
(Mặt trận) -Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản