Một số nhận thức lý luận về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Một số nhận thức lý luận về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(Mặt trận) - Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là...
Phú Yên: Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Phú Yên: Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
(Mặt trận) -Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết là một trong những cách làm hiệu quả được Phú Yên thực hiện để chăm lo cho người nghèo. Căn cứ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh vận động từ phong trào Hỗ trợ xây dựng...
Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn bàn giao nhà đại đoàn kết
Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn bàn giao nhà đại đoàn kết
(Mặt trận) -Ngày 16/3, Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Nông dân huyện bàn giao hai nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Văn Trọng ở khu Bương, xã Tân Sơn và gia đình ông Phùng...
Đại đoàn kết toàn dân trong phát triển đất nước
Đại đoàn kết toàn dân trong phát triển đất nước
(Mặt trận) - Ngày 20/2, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản