Tin mới

Mặt trận phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

(Mặt trận) - Ngày 26/12, phát biểu bế mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khóa IX, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận các cấp phải luôn luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời phải thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Lãnh đạo các tổ chức thành viên góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng các cụ, các vị, các đồng chí Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Sau hai ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ hai Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc cả lý luận và thực tiễn vào các văn bản trình tại Hội nghị. Các ý kiến đều khẳng định kết quả tích cực công tác Mặt trận năm 2019, đặc biệt là 10 kết quả nổi bật của Mặt trận trong năm 2019 với những nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra; được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, nhất là việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn Trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc chonguyên Phó Chủ tịch UB TƯMTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh


Từ những ý kiến góp ý của đại biểu vào chương trình toàn khóa của Uỷ ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biêt, đại biểu kỳ vọng những nội dung đã nêu trong chương trình cần thể hiện rõ tính trọng tâm, trọng điểm, nêu bật những điểm mới của nhiệm kỳ tới, từ đó huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn của Mặt trận các cấp vào các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Đặc biệt là vai trò của Mặt trận trong triển khai công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu thời gian tới, Mặt trận các cấp cần thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không để hiện tượng có nơi còn chưa nhận thức đầy đủ về công tác Mặt trận và xem nhẹ công tác cán bộ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các vị thuộc các Hội đồng tư vấn về thành tích công tác Mặt trận năm 2019

Để làm được điều này, ngay sau khi kết thúc Hội nghị, mỗi địa phương cần triển khai ngay văn bản hưỡng dẫn việc triển khai những chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã đề ra. Từ đó tập trung làm rõ những nội dung liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài, giáo dục y tế tại địa phương; tập trung vào việc giám sát, phản biện những vấn đề mà nhân dân quan tâm và kỳ vọng vào hoạt động của Mặt trận.

“Mỗi vị Ủy viên Ủy ban cùng với Mặt trận các cấp cần sâu sát hơn nữa trong nắm bắt tình hình nhân dân, tránh bị động, đặc biệt tăng cường các cuộc đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Đứng trước thực tiễn ở một số nơi đang tiến hành sát nhập đơn vị hành chính và khu dân cư, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận cần kiến nghị và đề xuất với chính quyền địa phương những cơ chế, chính sách giải quyết phù hợp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cán bộ sau khi sát nhập. Không để tình trạng cán bộ còn tâm tư, trăn trở khi nhận nhiệm vụ.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm gắn với nhiều ngày kỷ niệm lớn của cả nước, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi địa phương cần phát động những phong trào thi đua thiết thực và có kế hoạch triển khai những hoạt động cụ thể để chào mừng ngày kỷ niệm quan trọng này.

Khẳng định nhiệm kỳ 2019-2024 là nhiệm kỳ của đổi mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, vấn đề cấp thiết là phải nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các Hội đồng tư vấn; đồng thời, đội ngũ cán bộ Mặt trận phải là những người có bản lĩnh, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Mặt trận phải luôn luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra trong giai đoạn hiện nay, cán bộ Mặt trận phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai nhiệm vụ, tăng cường kết nối, trao đổi thông tin qua hệ thống giao ban trực tuyến để đảm bảo thông tin được truyền tải và cập nhật đầy đủ từ Trung ương tới địa phương”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao Cờ thi đua của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 15 tập thể về thành tích đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Với việc thông qua Nghị quyết Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, cùng với khí thế, quyết tâm đổi mới toàn diện của đất nước đòi hỏi MTTQ và các tổ chức thành viên cần nỗ lực hơn nữa, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần hai, khóa IX đề ra.

“Sau Hội nghị, các cụ, các vị, các đồng chí tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ và kịp thời phản ánh những vấn đề mà các cụ, các vị và các đồng chí, cũng như đông đảo nhân dân quan tâm. Mong các cụ, các vị bằng uy tín của mình hãy lan toả trong giới đồng bào về những thành tựu, ý nghĩa quan trọng trong công cuộc đổi mới của đất nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 20 tập thể về thành tích đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam

Tại Hội nghị, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn Trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, nguyên Phó Chủ tịch UB TƯMTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 7 vị thuộc các Hội đồng tư vấn về thành tích công tác Mặt trận năm 2019.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao Cờ xuất sắc toàn diện của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 11 tập thể về thành tích công tác Mặt trận năm 2019

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao Cờ thi đua của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 15 tập thể về thành tích đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 20 tập thể về thành tích đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao Cờ xuất sắc của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 25 tập thể về thành tích công tác Mặt trận năm 2019

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao Cờ xuất sắc toàn diện của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 11 tập thể về thành tích công tác Mặt trận năm 2019; Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao Cờ xuất sắc của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 25 tập thể về thành tích công tác Mặt trận năm 2019; Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 33 tỉnh về thành tích công tác Mặt trận năm 2019; Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 17 tổ chức thành viên về thành tích công tác Mặt trận năm 2019.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 33 tỉnh về thành tích công tác Mặt trận năm 2019

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tổ chức thành viên về thành tích công tác Mặt trận năm 2019
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản