Tin mới

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/01/2023 - Lớp học tình thương “cha truyền con nối” hơn 40 năm

(Mặt trận) - Tại phương Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh có 1 lớp học tình thương được hình thành từ năm 1982 cũng với sự hỗ trợ của cả cộng đồng, từ các cơ quan, đoàn thể đến bà con chòm xóm. Tình yêu thương được các giáo viên chủ nhiệm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác chính là nguồn năng lượng thắp sáng ánh đèn lớp học hơn 40 năm qua.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/02/2024 - Góp đất xây dựng cụm công nghiệp làng nghề

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

Xây dựng vị trí việc làm và cải cách tiền lương

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản