Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/07/2022 - Người mẹ đỡ đầu của 5 em nhỏ

(Mặt trận) - Câu chuyện về một người mẹ đỡ đầu của 5 em nhỏ tại nơi từng là tâm dịch – thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, những người mẹ đỡ đầu có thể là bất kỳ ai – một hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, một cán bộ hưu trí, một công nhân, hay một tiểu thương… Họ chung nhau tấm lòng dành cho con trẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác Mặt trận phải lấy dân làm gốc

Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/11/2022 - Khai thác cát, sỏi thay đổi hiện trạng lòng sông

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản