Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/10/2022 - Chính sách đất dịch vụ không thống nhất

(Mặt trận) - Mòn mỏi chờ đợi suốt 15 năm, nhiều hộ dân phường Yên Nghĩa, Hà Đông (Hà Nội) mất ruộng do dự án thu hồi nhưng vẫn chưa nhận được đất để chuyển đổi nghề nghiệp.

Biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác Mặt trận phải lấy dân làm gốc

Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản