Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/01/2022 - Người dân hiến đất xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(Mặt trận) - Câu huyện đẹp tại thôn An Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi: Người nông dân sẵn sàng hiến đất làm đường để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Họ đã cùng nhau góp sức để làm đẹp thôn làng, chuyển đổi cách làm rau truyền thống, đây là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc ứng dụng công nghệ số tại Mặt trận tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc với MTTQ tỉnh Hà Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác giám sát bảo vệ môi trường

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản