Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ của Quốc hội

(Mặt trận) - Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi về kết quả và ý nghĩa của Hội nghị Trung ương lần thứ tám, khóa XIII. Hội nghị đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc để tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII, nhằm cải thiện đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

Cẩm nang về đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa VIệt Nam”

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản