Tin mới

Chính phủ kiến tạo - Mặt trận đồng hành

Ngày 10/2, tại Hội nghị kiểm điểm quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh tới sự phối hợp hiệu quả giữa hai bên với tinh thần Chính phủ kiến tạo - Mặt trận đồng hành.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Phân bổ hơn 8.320 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Hội thảo: “Yên Bái - 30 năm một chặng đường phát triển“

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản