Tin mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

(Mặt trận) - Sáng ngày 9/12, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 5 Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/04/2024 - Gia tăng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ NGUYỄN THỊ THU HÀ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TỈNH NINH BÌNH

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/04/2024 - Khai thác cá theo kiểu tận diệt

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản