Tin mới

CHUNG TAY LO CHO NGƯỜI NGHÈO

(Mặt trận) - Tháng 10 - Tháng cao điểm Vì người nghèo. 

Đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt liên tiếp ập đến khiến đời sống của những người nghèo, người yếu thế càng khó khăn hơn.

Tinh thần vì người nghèo tiếp tục lan tỏa trong xã hội bằng những hành động cụ thể.

Các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ người nghèo về sinh kế, cây con giống để người nghèo có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Hơn 2.816 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đã truyền đi thông điệp của tình yêu thương, của sự sẻ chia, của niềm tin, sự thấu hiểu và quyết tâm hành động để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nơi gắn kết, hun đúc khối đại đoàn kết

Chủ tịch nước gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/03/2024 - Cẩn trọng hoạt động đầu tư tiền ảo

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản