Công khai nguồn lực ủng hộ trên trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

(Mặt trận) - Dịch bệnh Covid-19 đang chuyển biến tích cực. Một số vùng của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố đã bắt đầu nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn đang khiến cuộc sống của nhiều người dân gặp khó khăn. Nhằm tăng cường vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến, tiếp tục kêu gọi cả nước chung tay đoàn kết ủng hộ các nguồn lực chống dịch.

MTTQ Việt Nam phản biện Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Tổng Bí thư điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ

Phát triển chính sách xã hội khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản