Tin mới

Đảm bảo khách quan, độc lập trong xây dựng giá đất

(Mặt trận) - Giải quyết đúng đắn về tài chính đất đai và giá đất là vấn đề cốt lõi để phát huy nguồn lực, góp phần phát triển đất nước. Đây là một trong những nội dung chính được thảo luận tại hội nghị trực tuyến với nhiều địa phương và các chuyên gia lấy ý kiến về các quy định liên quan đến tài chính đất đai trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ Tài chính tổ chức sáng 28/2.

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/06/2024 - Hàng trăm nông dân là nạn nhân trong đường dây vỡ hụi

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản