Tin mới

Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) - Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước cùng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”, sáng 22/9, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng tiểu ban Vận động và huy động xã hội đã tiếp nhận ủng hộ số tiền gần 36 tỷ đồng từ các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch

Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2021

Nỗ lực chung tay vì người nghèo – để không ai bị bỏ lại phía sau

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản