Tin mới

Khi người dân chấm điểm cán bộ

(Mặt trận) - Đo lường mức độ hài lòng của người dân đang là một cơ chế giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công hiệu quả…

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong sử dụng dịch vụ công không chỉ là chỉ số để mỗi cán bộ trong các cơ quan hành chính có thể dựa vào nó để tự điều chỉnh hành vi, thái độ trong mỗi lần tiếp xúc và xử lý công việc của dân, mà còn là cơ sở để cơ quan quản lý kịp thời chấn chỉnh, xử lý những cá nhân chưa làm tốt công tác, công việc liên quan đến nhân dân.

Kết quả ban đầu cho thấy đã có một sự chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính các cấp.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/05/2024 - Hiệu quả mô hình “24 giờ cùng nhân dân“

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/05/2024 - Một số lái xe buýt chưa tuân thủ an toàn giao thông

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản